Update 3.7.0

  • Good morning community,


   This patch brings a lot of changes wished by you, the community. We changed the ticket system for multiple dungeons and lowered the costs for some of them. Also, it should make some Jotun items a bit pricier again! But now to the main changes of the Patch. We made several balancing adjustments for all of the different character classes. This is by no way the final version, we need to adjust this on the fly. However, we require your feedback for this. I will start a new thread soon which should be used for any feedback regarding PvP balancing. Please don't post your feedback right now, you may test the changes first. We also promised to add some more PvP features. This is of course still on our to-do list with high priority and will be included in one of the upcoming patches. For now we just added some more PvP areas and combined all channels for Map1/2 and Dayemi to enhance PvP a bit! Please let me know what you think about this patch!


   Weapon Sura
   • Lowered damage of Dispel


   Black Magic Sura
   • Reduce Dark Protection
   • Increased Dark Stone damage heavily


   Heal Shaman
   • Reduced healing effect
   • Increased damage of all skills
   • Changed attack+ to magic/melee damage


   Crit Shaman
   • Increased damage of all skills


   Body Warrior
   • Increased damage of Three Way Cut, Sword Spin and 6. skill


   Mental Warrior
   • Unchanged


   Archer
   • Unchanged


   Blade Fight Ninja
   • Increased damage of Ambush, Lightning Attack and Poison Cloud


   Lycan
   • Increased damage of Shred, Wolf's Breath and Wolf Pounce


   New:
   • Multiple Character adjustments (read statement above)
   • Added a permanent craftable option for PvP Pets (+15% Max damage against Half Humans) (Pet Master NPC) NOT Tradeable
   • Attack+ changed, it now grants Magic/Melee Damage instead of merely Attack Value
   • Dark Protection adjusted from 33% down to 18%
   • Reduce Healing effect of heal shaman by 50%

   • You can now use group skills as often as you want
   • You can now give yourself a group buff
   • Reworked the possible group buffs, you can now choose HP, Strong against Half Humans, Metin Stones or Bosses
   • Added Channel 5 + 6
   • Ghost Stone sockets increased from 3 to 5 (all equipment level 105 and higher)
   • You no longer receive broken stone pieces

   • Magic Defense stone now also grants +8% strong against bosses (+4)
   • Magic Penetration stone now also grants +8% strong against Metin Stones (+4)
   • Increased maximum refinement grade of all Talismans to +35 (100% refinement rate AFTER +25)
   • Increased damage bonus for high pvp equipment
   • You can now buy the Rubinum Cap at the combat zone NPC (1v1 hair skins)
    • removes following bonuses from you character: Crit, Pierce, Bleeding, Poison, Block Chance

    • Also reduces you overall damage by 25%

   • Map1, Map2 and Dayemi are now running on a social channel (merely one channel for these maps)
   • It's now possible to place shops in other empires
   • Added a marker for each boss spawn on the BigMap (M)
   • Added a function to buy multiple items at once (NPC shops only) you may use it with SHIFT + LCLICK
   • Added an effect for bosses
   • Added an effect to the anti EXP ring
   • Added new Dayemi Map and new warp options

   Changed:
   • Boost/Ward skills requirements lowered
   • Changed Beran Setaou Skin
   • All low lv. bosses are now lv. 75 and have 250.000 HP
   • Increased Metin spawn in Orc Valley and Fireland
   • All lv 90. map bosses are now lv. 105, thunder and have 1.500.000 HP
   • Increased size of Arges and Gargoyle
   • Adjusted Azrael defense to 0%, resetted most damage ranking for Azrael
   • Setaou monsters are now melee
   • Chest of Darkness: increased chance for Razador&Nemere Ticket
   • Chest of Darkening: increased chance for Armor design, Refinement Items (though straps, etc.) and Meley&Ignail Shard
   • Chest of Darkening: no longer contains Magic Stone and Cor Draconis
   • Jotun Thrym drops now 5x Meley&Ignail shard instead of 1
   • Increased Gaya drop of Jotun Thrym to 150
   • Increased magic defense of Jotun Thrym to 100%
   • Wu-Kong no longer drops Mystic Refine Item-Chest
   • Wu-Kong now drops 2x Meley&Ignail Shard and 50x Gaya
   • You can now sell/trade Lero-, Dopz, Ludba- and Lyrium Liryum tickets
   • Removed Metin Hunt quests for Dopz, Ludba- and Lyrium Liryum
   • Added tickets for Dopz, Ludba- and Lyrium Liryum to Dungeon NPC
   • Lowered crafting costs for Razador&Nemere Meley&Ignail Ticket
   • Pet evolution merely requires the respective pet books
   • Deleted effect of Potion of Haste
   • Removed Potion of Haste from game and voteshop
   • Removed Blue Pot from the game
   • You no longer require mana for anything
   • Removed mana steal from monsters
   • Removed aggro drop from the game


   Fixed:
   • Fixed an issue with the military horse, you can now hide it via the game options
   • Fixed a optical bug when buying sashes from a shop
   • Apprentice Pet changed from magic/melee damage to max damage against half humans
   • You can now sell Sapphire weapon skins
   • Removed some players from the damage ranking
   • Resetted most damage ranking for Azrael


   NEW Dayemi PvP areas
   turkey

   Günaydın Topluluk,


   Bu yama, sizin tarafınızdan dile getirilen çok sayıda değişikliği beraberinde getirdi. Birden fazla zindan için bilet sistemini değiştirdik ve bazıları için maliyetleri düşürdük. Ayrıca, bazı Jotun öğeleri tekrar daha değerli hale geldi! Ama şimdi güncellemenin ana değişikliklerine gelelim. Tüm farklı karakter sınıfları için çeşitli dengeleme ayarları yaptık. Bu hiçbir şekilde son versiyon değil, bunu anında ayarlamamız gerekiyor. Ancak, bunun için geri bildiriminizi istiyoruz. PvP'nin dengelenmesiyle ilgili geri bildirim için kullanacağım yeni bir feedback örneği yakında paşlayacağım. Lütfen geri bildiriminizi hemen yayınlamayın, önce değişiklikleri test edebilirsiniz. Ayrıca bazı PvP özellikleri eklemeye söz verdik. Bu tabii ki hala yüksek önceliğe sahip yapılacaklar listemizde olacak ve yaklaşan yamalar arasında yer alacak. Şimdilik biraz daha PvP alanları ekledik ve PvP'yi geliştirmek için Map1 / 2 ve Dayemi için tüm kanalları bir araya getirdik! Lütfen bu yama hakkında ne düşündüğünüzü bana bildirin!

   Büyülü Silah Sura;
   • Çözme skilinin damegesi düşürüldü


   Kara Büyü Sura;
   • Karanlık Korumanın etkisi azaltıldı
   • Karanlık Kürenin hasarı ciddi şekilde arttı


   İyileştirme Şaman;
   • İyileştirme etkisi azaltıldı
   • Tüm becerilerin zararı arttırıldı
   • Saldırı + büyü / yakın dövüş hasarı değiştirildi


   Kritik Şaman;
   • Tüm becerilerin zararı arttırıldı


   Bedensel Savaşçı;
   • Üç Yollu Kesme, Kılıç Çevirme ve 6. Beceri hasarları artırıldı


   Zihinsel Savaşçı;
   • Değişmedi


   Okçu;
   • Değişmedi


   Yakın Dövüş Ninja;
   • Suikast, Hızlı Saldırı ve Zehir Bulutunun hasarları arttırıldı.


   Lycan;
   • Yırtma, Kurt Nefesi ve Kurt Atlayışı hasarları arttırıldı


   Yenilikler;
   • Çoklu Karakter ayarları (yukarıdaki yazıları okuyabilirsiniz)
   • PvP Evcil Hayvanlar için kalıcı bir üretim seçeneği eklendi (Yarı İnsanlara karşı% + 15 Maks. Hasar) (Pet Master NPC) ticareti yapılamaz.
   • Saldırı + değişti, şimdi sadece Saldırı Değeri yerine büyü / yakın dövüş hasarı veriyor
   • Karanlık Koruma% 33'ten% 18'e ayarlandı
   • İyileştirilme şamanın iyileştirici etkisini % 50 azaltıldı
   • Artık grup becerilerini istediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz
   • Artık kendine bir grup buffu verebilirsin.
   • Olası grup bufflarını yeniden seçebilirsin, artık HP'yi seçebilir, Yarı İnsanlara , Metin Taşları veya Patronlar Karşı Güçlü seçeneklerini seçebilirsin.
   • Kanal 5 + 6 Eklendi
   • Taş yuvaları 3'ten 5'e çıkarıldı (tüm ekipman seviyesi 105 ve üstü)
   • Artık kırık taş parçaları almıyorsunuz
   • Büyü Bozma taşı (+4) - beyaz olan- şimdi patronlara karşı% + 8 güç veriyor
   • Büyü Bozma taşı (+4) - kırmızı olan- şimdi Metin Stones'e karşı +% 8 güç veriyor.
   • Tüm Talismansların maksimum derecesi +35 (% 100 arıtma oranı +25 den sonra) arasında artırıldı
   • Yüksek pvp ekipmanları için hasar artırıldı
   • Artık Rubinum Cap'ı NPC (1v1 saç derileri) savaş bölgesinde satın alabilirsiniz.
   • Karakterden aşağıdaki efsunları kaldırır: Kritik, Delici, Kanama, Zehir, Bloklama Şansı
   • Ayrıca toplam hasarınızı% 25 azaltır

   • Map1, Map2 ve Dayemi artık bir sosyal kanalda çalışıyor (bu haritalar için sadece bir kanal oluşturuldu)
   • Artık diğer imparatorluklara pazar kurmak mümkün
   • Harita (M) üzerinde doğan her patron için bir işaret eklendi
   • Birden fazla öğeyi aynı anda satın almak için bir işlev eklendi (yalnızca NPC mağazalarında) SHIFT + LCLICK ile kullanabilirsiniz
   • Patronlar için bir etki eklendi
   • Anti EXP halkasına bir efekt eklendi
   • Yeni Dayemi Haritası ve yeni ışınlanma noktaları eklendi


   Değişiklikler;

   • Güçlendirme / Misilleme becerileri gereksinimleri düşürüldü
   • Beran Setaou Kostümünün görünümü değiştirildi
   • Tüm düşük lv. patronlar artık lv. 75 ve 250.000 HP'ye sahip
   • Ork vadisi ve ateş diyarında metin sayısı arttırıldı
   • Tüm lv 90. harita patronları artık lv. 105, Şimşek tılsımı ve 1.500.000 HP olarak ayarlandı
   • Arges ve Gargoyle'nin boyutu arttırıldı
   • Azrail'in defansı % 0'a ayarlanması, Azrael için en fazla hasar oranını tekrar sağladı
   • Setaou canavarları artık yakın dövüşçü
   • Karanlığın Sandığı: Artık Razador & Nemere Bileti çıkma şansı getirildi
   • Darkening Sandığı: Zırh planı, Artırma Eşyaları (kayışlar vb.) Ve Meley & Ignail Shard için daha fazla şans getirildi.
   • Darkening Sandığı: Artık Sihirli Taş ve Cor Draconis içeremez
   • Jotun Thrym artık 1 yerine 5x Meley & Ignail shard atıyor
   • Jotun Thrym de artık 150 gaya elde edebilirsiniz
   • Jotun Thrym'in% 100'e karşı artan büyü savunması
   • Wu-Kongdan artık Mystic Refine Item-Chest elde edemeyeceksiniz
   • Wu-Kong şimdi 2x Meley & Ignail Shard ve 50x Gaya drobu getirildi
   • Şimdi Lero-, Dopz, Ludba- ve Lyrium Liryum biletlerini satabilirsin.
   • Metin Hunt Dopz, Ludba- ve Lyrium Liryum için görevler kaldırıldı
   • Dungeon NPC'ye Dopz, Ludba- ve Lyrium Liryum için bilet eklendi
   • Razador & Nemere Meley & Ignail Bilet için düşük işçilik maliyetleri getirldi
   • Evcil hayvan evrimi sadece ilgili evcil hayvan kitaplarına ihtiyaç duyacak
   • Mavi İksir etkisi Silindi
   • Hız iksiri etkisi kaldırıldı
   • Hız iksiri oyundan ve voteshoptan kaldırıldı
   • Mavi Pot oyundan kaldırıldı
   • Artık hiçbir şey için mana istemiyor
   • Canavarların mana çalması kaldırıldı
   • Oyundan aggro kaldırıldı ( aggro; yarım bırakılan bosstan düşen itemler)


   Düzeltildi;

   • Askeri atla ilgili bir sorun düzeltildi, artık oyun seçenekleri üzerinden gizleyebilirsiniz.
   • Bir dükkandan kuşak satın alırken optik bir hata düzeltildi
   • Çırak Pet, büyü / yakın dövüş hasarından yarı insanlara karşı maksimum hasara kadar değişti
   • Şimdi Sapphire silah skinlerini satabilirsiniz
   • Bazı oyuncular hasar sıralamasından kaldırıldı
   • Azrail için en çok hasar verenler sıfırlandı


   Yeni Dayemi PvP Alanları   germany

   Guten Morgen Community,

   Dieser Patch bringt viele Veränderungen, die ihr euch gewünscht habt. Wir haben das Ticket-System von mehreren Dungeons verändert und außerdem die Kosten für einige gesenkt. Das sollte zur Folge haben, dass einige Jotun-Items wieder teuerer werden.
   Aber nun die Hauptänderungen des Patches: Wir haben mehrere ausgleichende Anpassungen für alle Charakterklassen. Übrigens ist das nicht das finale Ergebnis, wir müssen das nach und nach einstellen. Wie auch immer, wir brauchen dafür euer Feedback! Es wird bald ein neuer Thread im Forum erstellt, der für jegliches Feedback bzgl. des PvP-Balancings genutzt werden soll. Bitte schreibt euer Feedback nicht direkt, sondern testet die Veränderungen zuerst.
   Wir haben außerdem versprochen, einige weitere PvP-Features zu implementieren. Diese sind natürlich nach wie vor auf unserer To-Do-Liste mit höchster Priorität und werden in einem der nächsten Patches eingefügt. Fürs Erste haben wir neue PvP-Areale eingefügt und alle Channel auf Map1/2 und Dayemi zu einem verbunden.
   Bitte lasst uns wissen, was ihr von diesem Patch haltet!

   Waffensura:

   • Schaden von ZA wurde gesenkt


   Magiesura:

   • Dunkler Schutz verringert
   • Schaden von Dunkler Stein stark erhöht


   Heilschamane:

   • Heilung verringert
   • Schaden von allen Skills erhöht
   • Angriff + zu Magie-/Nahkampf Schaden geändert


   Drachenschamane:

   • Schaden aller Skills erhöht


   Körperkrieger:

   • Schaden von 3-Wege, Schwertwirbel und dem 6. Skill erhöht


   Mentalkrieger:

   • Unverändert


   Ferni:

   • Unverändert


   Nahninja:

   • Schaden von Giftwolke, Hinterhalt und Blitzangriff erhöht


   Lykaner:

   • Schaden von Zerreißen, Atem des Wolfes und Wolfssprung erhöht


   Neu:

   • mehrere Charakteranpassungen (siehe Statement oben)
   • Craftbare PvP-Pets (+15% Schaden gegen Halbmenschen) hinzugefügt (Haustiermeister, nicht handelbar)
   • Angriff + gibt nun Nah-/Magieschaden anstatt nur Angriffswert
   • Dunkler Schutz angepasst von 33% auf 18%
   • Heilung reduziert um 50%


   • Gruppenbuffs können nun beliebig oft verwendet werden
   • Man kann sich selbst nun auch Gruppenbuffs geben
   • Gruppenbuffs überarbeitet: man kann nun zwischen TP, Stark gegen Halbmenschen, Metins oder Bosse wählen


   • Channel 5 & 6 eingefügt
   • Geiststeinsockel ab Lv 105er EQ von 3 auf 5 erhöht
   • Man erhält keine Steinsplitter mehr


   • Magiewiderstandsteine geben nun auch +8% Stark gegen Bosse (+4)
   • Magiebruchsteine geben nun auch +8% Stark gegen Metinsteine (+4)


   • Maximalen Verbesserungsgrad von Talismanen auf +35 erhöht (ab +25 100%ige Verbesserungschance)
   • Schadenbonus für das High-PvP-Equipment erhöht
   • Die Rubinum Cap ist nun erhältlich:
    • Entfernt alle folgenden boni: Krit, Durchbohren, Blut, Gift, abblocken
    • Vermindert max. Schaden gegen Halbmenschen um 25%


   • Map1, Map2 und Dayemi sind nun auf einem gemeinsamen Channel
   • Shops können nun auch in anderen Reichen eröffnet werden
   • Alle Bosse sind nun auf der Map (m) gekenntzeichnet
   • Es können mehrere Items auf einmal aus den (NPC) Shops gekauft werden (SHIFT + LKLICK)
   • Bosse haben nun einen neuen Effekt
   • Der Anti-Exp Ring hat nun einen Effekt
   • Neue Warp-Optionen für Dayemi wurden hinzugefügt


   Änderungen:

   • Boost/Konter Skill Bedarf gesenkt
   • Beran Setaou Skin verändert
   • Alle Low-Lv Bosse sind nun Lv 75 und haben 250.000 TP
   • Metin Spawn im Orktal und Feuerland erhöht
   • Alle Bosse der 90er Map sind nun Lv. 105 und haben 1.500.000 TP
   • Arges und Gargoyle sind nun größer
   • Azraels Verteidigung auf 0% angepasst, Schaden-Ranking von Azrael zurückgesetzt
   • Setaou Monster sind nun Nahkämpfer
   • Truhe der Dunkelheit: Chance auf Razador&Nemere Ticket erhöht
   • Truhe der Verdunkelung: Chance auf Rüstungsplan, Meleysplitter und Uppitems erhöht, Enthält nicht länger Magische Steine und Cor Draconis
   • Jotun Thrym droppt nun 5 Meley&Ignail Splitter anstatt 1
   • Gaya dropp von Jotun Thrym auf 150 erhöht
   • Magiewiderstand von Jotun Thrym auf 100% erhöht
   • Wu-Kong droppt keine Mystic Refine Item-Chest mehr
   • Wu-Kong droppt nun 2x Meley&Ignail Splitter und 50x Gaya
   • Lero-, Dopz, Ludba- und Lyrium Tickets sind nun handelbar
   • Metinquest von Dopz, Ludba- und Lyrium entfernt & Tickets zum Dungeon NPC hinzugefügt
   • Craftingkosten für Razador&Nemere- sowie Meley&Ignail Tickets verringert
   • Pet Entwicklung erfordert nur noch das jeweilige Pet Buch
   • Trank der Hast entfernt
   • Blauer Pot entfernt
   • Mana wird nicht länger für irgendwas benötigt
   • Mana absorb. von Monstern entfernt
   • Aggro-Dropp entfernt


   Fix:
   • Ein Problem mit dem Militärpferd wurde gefixt, man kann es nun über die Spieloptionen verbergen
   • Anzeigebug beim Kauf eines Schulterbandes vom Shop gefixt
   • Anfangspet von Magie/Nahkampfschaden zu max. Schaden gegen Halbmenschen geändert
   • Man kann nun Saphir-Waffen-Skins verkaufen
   • Einige Spieler vom Schadenranking entfernt


   Neue Dayemi PVP-Areale:

   Ihr habt Fragen oder oder Probleme? Schickt mir gerne ein PN!
   ---
   Any questions or issues? Please do not hesitate to contact me via PM!

   Kind regards

   Eurus

   Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von Solax ()