[EVENT] HALLOWEEN 2018!

  • [EVENT] HALLOWEEN 2018!

   UK   Dear Community,

   today is the day you all have been waiting for - Rubinum will change and you won't be safe after the maintenance anymore. You will encounter strange pumpkins and scary ghost during the next few days.

   The Halloween-Event hast started. This time a bit different than usually.

   The event starts right after today's maintenance and lasts until Sunday the 4th November (23:59 German time).

   During the entire event you can farm delicious Pumpkin Seeds from all Metin Stones Lv. 70 or higher!

   These may be used to purchase all different kind of things from Gekko.

   14 Days Riptooth skins with 10% Strong against Metin
   14 Days Costumes and Hairstyles, 10% Strong against Metin
   1 Day Kotze's Pumpkin Lolli (20 Metin, 15 Monster defense, and others)
   1 Day PvP Pet
   Mulled Wine

   We also prepared two diligence events. For the first you need to hand in 5.000.000 Pumpkin Seeds. Gekko will sell the sought after OP Ring once the first diligence event is completed. So tell all your friends and family about it. They should help farming and handing in those seeds!

   FYI: Not every player has to hand in 5.000.000. It's a community event, each pumpkin seed counts!

   The second diligence event starts right after the first one is completed. The exact amount of required seeds is determined during the first diligence event and will be announced later on! This event will extend the times of certain events once completed! All benefits and potential special events will be announced later!

   Pumpkin Lantern Event!!!
   The Pumpkin Lantern Event was added especially for this years Halloween Event. Once enabled you drop bright Pumpkin Lanterns from every Metin Stone Lv 70 or higher. The amount depends on the respective Metin Stone lv.

   These Pumpkin Lanterns can be used to purchase three different chest from Gekko (25 Lanterns each)

   Candy Chest   Creepy Chest   Ghost Treasure   Below please find a timetable of all upcoming special events including special item shop offers for that specific day.

   Tuesday 23.10.2018
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Double Metin Loot

   Itemshop special offer
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Wolf Costumes
   Riptooth Vouchers


   Wednesday 24.10.2018
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Dungeon Cashback

   Itemshop special offer
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Cerberus Mount


   Thursday 25.10.2018
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Anti Magic + Magic Penetration Drop

   Itemshop special offer
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Cerberus Mount


   Friday 26.10.2018
   100% Exp Rates (normal and pet, entire day)

   18:00 o'clock - 19:00 o'clock
   Double Metin Loot
   19:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Triple Metin Loot
   20:00 o'clock - 22:00 o'clock
   Pumpkin Lantern

   Itemshop special offer
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Wheel of Fortune
   Riptooth Vouchers


   Saturday 27.10.2018
   150% Exp Rates (normal and pet, entire day)

   18:00 o'clock - 22:00 o'clock
   Dungeon Cashback
   20:00 o'clock - 22:00 o'clock
   Double Boss

   Itemshop special offer
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Wheel of Fortune
   Bestial Chest (OPPorkie)


   Sunday 28.10.2018
   150% Exp Rates (normal and pet, entire day)

   18:00 o'clock - 22:00 o'clock
   Pumpkin Lantern
   20:00 o'clock - 22:00 o'clock
   Double Metin

   Itemshop special offer
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Wheel of Fortune
   Wolf Costumes


   Monday 29.10.2018
   Search the GM
   Chance to win new costumes, mounts and Riptooth skins
   Times will be announced in our Discord server!

   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Pumkpkin Lantern

   Itemshop special offer
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Cerberus Mount


   Tuesday 30.10.2018
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Dungeon Cashback

   Itemshop special offer
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Whelp Chest


   Wednesday 31.10.2018
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Double Boss Loot

   Itemshop special offer
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Wolf Costumes


   Thursday 01.11.2018
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Double Metin Loot

   Itemshop special offer
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Cerberus Mount


   Friday 02.11.2018
   100% Exp Rates (normal and pet, entire day)

   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Pumpkin Lantern

   Itemshop special offer
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Wheel of Fortune
   Riptooth Vouchers


   Saturday 03.11.2018
   150% Exp Rates (normal and pet, entire day)

   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Dungeon Cashback

   Itemshop special offer
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Wheel of Fortune
   Wolf Costumes


   Sunday 04.11.2018
   150% Exp Rates (normal and pet, entire day)

   18:00 o'clock - 22:00 o'clock
   Pumpkin Lantern

   Itemshop special offer
   18:00 o'clock - 20:00 o'clock
   Wheel of Fortune
   Cerberus Mount   Please note that the last weekend will have some special events if the second diligence event got completed until then!
   All given times are according to the current German time zone!

   Of course we also have some Item Shop offers prepared for you!

   Happy Hour
   Starting today, lasting until Sunday 28.10.2018 23:59:59 o'clock German time you'll receive up to 40% more coins on your donation!

   Here is the list containing the percentages for each donation amount:

   10 € = 1100 + 10% = 1210 Coins
   25 € = 2750 + 15% = 3165 Coins
   50 € = 6000 + 25% = 7500 Coins
   100€ = 12500 + 40% = 17500 Coins

   PS: Will will check Amazon donations frequently during the entire event. So you guys have the shortest waiting time possible!

   Re Beginner Set
   The sought after Re Beginner Set is the perfect start for every new player, but also really appreciated by any other player.
   It's available during the entire event!

   Spooky Halloween Costumes will also be available for purchase during the entire event!   Scary Yazik Dragon arrived! Available for purchase until the end of the event!   Wheel of Fortune is back
   During specific times you are able to spin our Wheel of Fortune fitted with new and really unique items!
   Along with the already known special Mounts and Pets you can get one of the following items (stage 3 only)!

   Special Items

   Four new special sashes!
   And also the special Blacki Fighter!


   Two new and sought after weapon skin vouchers for following skins   A complete list of all skins will be added to our wiki soon!


   We also prepared some new costumes and mounts which we will be available for purchase on special dates (see above)

   Screenshots

   Cerberus Mount


   Wolf Costumes
   Spooky regards,
   Eurus & Rubium Team


   turkey


   Sayın Topluluk

   Bugün hepinizin beklediği gün - Rubinum değişecek ve artık bakımdan sonra güvende olmayacaksınız.
   Önümüzdeki birkaç gün boyunca garip kabaklar ve korkunç hayaletlerle karşılaşacaksın.

   Cadılar Bayramı Etkinliği başladı. Bu kez normalden biraz farklı.
   Etkinlik, bugünkü bakımdan hemen sonra başlar ve 4 Kasım Pazar gününe kadar (23:59 Alman saati) sürer.

   Tüm etkinlik boyunca lezzetli Kabak Çekirdeği çiftliği yapabilirsiniz.
   Bunlar, Gekko'dan farklı şeyleri satın almak için kullanılabilir.

   Metin'e karşı %10 Güçlü 14 günlük Kesici Diş kostümleri
   14 Gün Kostüm ve Saç Stilleri, %10 Metinlere Karşı Güçlü
   1 Gün Kotze'nin Balkabağı Lolipop'u(20 Metin, 15 Canavar savunması ve diğerleri)
   1 Günlük PvP Pet
   Baharatlı Şarap

   Ayrıca sizler için iki gayret etkinliği hazırladık. İlk önce 5.000.000 Kabak Çekirdeği vermeniz gerekiyor. Gekko, ilk gayret etkinliği tamamlandığında OP Ring'i istediği fiyattan satacak. Bu yüzden tüm arkadaşlarına ve ailene anlat.

   NOT: Her oyuncunun 5.000.000 vermesi gerekmiyor. Bu bir topluluk etkinliği, her kabak çekirdeği sayılır!

   İkinci gayret olayı, birincinin tamamlanmasından hemen sonra başlar. Gerekli çekirdeklerin kesin miktarı, ilk deneme sırasında belirlenir ve daha sonra açıklanacaktır! Bu etkinlik tamamlandığında belirli olayların zamanlarını uzatacaktır! Tüm avantajlar ve potansiyel özel etkinlikler daha sonra duyurulacak!

   Kabak Feneri Etkinliği!!!

   Özellikle bu yıl Cadılar Bayramı Etkinliği için Kabak Fener Etkinliği eklendi. Bir kez etkinleştirildikten sonra, her bir Metin Seviye 70 veya daha yüksek Parlayan Kabak Fenerler göreceksiniz. Miktarlar Metin Taşı seviyesine bağlıdır.

   Bu Kabak Fenerler Gekko'dan üç farklı sandığı satın almak için kullanılabilir (Her biri 25 Fener)

   Şeker Sandığı   Ürpertici Sandık   Hayalet Hazinesi   Aşağıda, belirli bir gün için özel Nesne Market ürün teklifleri de dahil olmak üzere tüm özel etkinliklerin parçasını bulabilirsiniz.

   Salı 23.10.2018
   19:00 - 21:00
   Çift Metin Ganimeti

   Nesne Market Ürünleri
   19:00 - 21:00
   Kurt Kostümleri
   Kesici Diş Kostümleri


   Çarşamba 24.10.2018
   19:00 - 21:00
   Zindan Bilet İadesi

   Nesne Market Ürünleri
   19:00 - 21:00
   Cerberus Binek


   Perşembe 25.10.2018
   19:00 - 21:00
   Büyü Bozma(Kırmızı) + Büyü Bozma(Beyaz) Ganimeti

   Nesne Market Ürünleri
   19:00 - 21:00
   Cerberus Binek


   Cuma 26.10.2018
   %100 Tecrübe Puanı (Normal ve evcil hayvan, tüm gün)
   19:00 - 20:00
   Çift Metin Ganimeti
   Saat 20:00 - 21:00
   Üçlü Metin Ganimeti
   Saat 21:00 - 23:00
   Balkabağı Feneri

   Nesne Market Ürünleri
   19:00 - 21:00
   Kader Çarkı
   Kesici Diş Kostümleri


   Cumartesi 27.10.2018
   %150 Tecrübe Puanı (Normal ve evcil hayvan, tüm gün)
   19:00 - 23:00
   Zindan Bilet İadesi
   Saat 21:00 - 23:00
   Çift Patron Ganimeti

   Nesne Market Ürünleri
   19:00 - 21:00
   Kader Çarkı
   Bestial Sandığı (OPPorkie)


   Pazar 28.10.2018
   [i]%150 Tecrübe Puanı (Normal ve evcil hayvan, tüm gün)[/i]
   20:00 - 00:00
   Balkabağı Feneri
   Saat 22:00 - 00:00
   Çift Metin Ganimeti

   Nesne Market Ürünleri
   20:00 - 22:00
   Kader Çarkı
   Kurt Kostümleri


   Pazartesi 29.10.2018
   GM yakalama etkinliği
   Yeni kostümler, binekler ve Kesici Diş Kostümleri kazanma şansı
   Discord sunucumuzda süreler açıklanacak

   20:00 - 22:00
   Balkabağı Feneri

   Nesne Market Ürünleri
   20:00 - 22:00
   Cerberus Binek


   Salı 30.10.2018
   20:00 - 22:00
   Zindan Bilet İadesi
   [/i]

   Nesne Market Ürünleri
   20:00 - 22:00
   Whelp Sandığı


   Çarşamba 31.10.2018
   20:00 - 22:00
   Çift Patron Ganimeti

   Nesne Market Ürünleri
   20:00 - 22:00
   Kurt Kostümleri


   Perşembe 01.11.2018
   20:00 - 22:00
   Çift Metin Ganimeti

   Nesne Market Ürünleri
   20:00 - 22:00
   Cerberus Binek


   Cuma 02.11.2018
   %100 Tecrübe Puanı (Normal ve evcil hayvan, tüm gün)
   20:00 - 22:00
   Balkabağı Feneri

   Nesne Market Ürünleri
   20:00 - 22:00
   Kader Çarkı
   Kesici Diş Kostümleri


   Cumartesi 03.11.2018
   %150 Tecrübe Puanı (Normal ve evcil hayvan, tüm gün)
   20:00 - 22:00
   [i]Zindan Bilet İadesi[/i]

   Nesne Market Ürünleri
   20:00 - 22:00
   Kader Çarkı
   Kurt Kostümleri


   Pazar 04.11.2018
   %150 Tecrübe Puanı (Normal ve evcil hayvan, tüm gün)
   20:00 - 00:00
   Balkabağı Feneri

   Nesne Market Ürünleri
   20:00 - 22:00
   Kader Çarkı
   Cerberus Binek


   İkinci gayret etkinliği, o zamana kadar tamamlanmışsa, son haftasonunun bazı özel etkinliklere sahip olacağını lütfen unutmayın!

   Tüm zaman dilimleri Türkiye saatine göre uyarlanmıştır.

   Tabii ki sizin için hazırlanmış bazı Nesne Market tekliflerimiz var!

   Mutlu Saatler
   Bugünden başlayarak, Pazar gününe kadar sürecek 28.10.2018 23:59:59 Almanya saatine göre, alımlarınızda %40 fazladan EP alacaksınız.

   10 € = 1100 + 10% = 1210 Coins
   25 € = 2750 + 15% = 3165 Coins
   50 € = 6000 + 25% = 7500 Coins

   100€ = 12500 + 40% = 17500 Coins
   Not: Tüm etkinlik boyunca Amazo alımlarınıı sık sık kontrol edeceğiz. Yani sizler mümkün olan en kısa bekleme süresine sahipsiniz!

   Başlangıç Seti

   Başlangıç Seti'nin her yeni oyuncu için mükemmel bir başlangıç olduğunu ama aynı zamanda başka herhangi bir oyuncu tarafından takdir edildiği söylendi.
   Tüm etkinlik boyunca kullanılabilir!

   Spooky Halloween Kostümleri tüm etkinlik boyunca satın alınabilir!


   Korkunç Ejderha geldi! Etkinliğin sonuna kadar satın alınabilir!

   Kader Çarkı geri döndü!
   Belirli zamanlarda, yeni ve gerçekten benzersiz eşyalar ile donatılmış Kader Çarkı'nı döndürme şansına sahipsiniz!
   Zaten bilinen Özel Binekle ve Petler ile birlikte aşağıdaki öğelerden birini alabilirsiniz (sadece 3. aşama)!

   Special Items

   Dört yeni özel kuşak!
   Ve ayrıca özel Siyah Çöl Kostümü!   2 Adet yeni Silah Kostümü!


   Tüm kostümlerin yeni bir listesi yakında wikiye eklenecek!

   Ayrıca, özel tarihler için satın alınabilecek yeni kostümler ve aksesuarlar hazırladık (yukarıya bakınız).
   Screenshots


   Cerberus Binek


   Kurt Kostümleri
   Spooky regards,
   Eurus & Rubium Team
   Ihr habt Fragen oder oder Probleme? Schickt mir gerne ein PN!
   ---
   Any questions or issues? Please do not hesitate to contact me via PM!

   Kind regards

   Eurus

   Dieser Beitrag wurde bereits 16 mal editiert, zuletzt von Fire ()

  • The Gekko Shop (excluding the three chests) and all remaining PUMPKIN SEEDS will be removed from the game tomorrow! Make sure to use all of your seeds! The costumes and all other items bought from the shop will expire according to their time!

   The Pumpkin Lanterns and also the Okey event will be usable until Tuesday next week!
   Ihr habt Fragen oder oder Probleme? Schickt mir gerne ein PN!
   ---
   Any questions or issues? Please do not hesitate to contact me via PM!

   Kind regards

   Eurus

  • Benutzer online 1

   1 Besucher